Boh nás pozval byť Jeho vyslancami.....

Опубликовано в Slovo rabína

disciple making church blank
Boh nás pozval byť Jeho vyslancami, niesť Radostnú Zvesť ľuďom, v prom rade strateným ovciam domu Izraelovho /Mat.10:6/.

On nám dal príkaz - ohlasovať a rozširovať Božie Kráľovsto na Zemi /Mat.10:7/. On nám dal silu, dary Ducha Svätého /1. Kor. 12/ pre našu službu, pre to, aby sme splnili Jeho veľké prikázanie. On nám dal ako príklad Svojich učenníkov, apoštolov, aby sme ich nasledovali.

Nám je zasľúbené, že skrze nás sa bude otvárať Božie víťazstvo - uzdravovanie chorých, vyháňanie démonov, kriesenie mŕtvych, ale Pán nás upozorňuje aj  na to, že na Božej ceste môžme mať aj neúspechy. My chceme postupovať za Pánom, ale nechceme sa stretnúť s ťažkosťami, zložitými situáciami, neprijatím, odmietnutím.

Aby sme vyšli z tohto paradoxu do Božieho víťazstva je dôležité:

  • Pamätať, že Božia milosť je dostačujúca /2.Kor.9:8/ pre to, aby sme vyšli ako víťazi z hocakej situácie. Vidieť sa novým, žiť, veriť a slúžiť po novom!
  • Pamätať, že vyslanec predstavuje nie seba, ale Toho, kto ho poslal. Byť svedkami Ješuu, hovoriť o Ňom ľuďom, ktorí Ho ešte nepoznajú, hovoriť o tom, čo ON vykonal na Golgotskom kríži  a zdieľať sa tým, čo Pán koná teraz /Sk. 1:8, 1 Tim.6:12/.
  • Nežiť ako rukojemník problémov a porážok, netočiť sa okolo minulých neúspechov a krívd, nermútiť sa, že nás neprijimali, odmietali, nedávať miesto horkosti a radovať sa z toho, čo pre nás pripravil Pán. / 1 Petrov 1:5-7/
  • Nezmieriť sa z podobou neúspešného človeka, ktorú sa nepriateľ pokúša nanútiť nám. Problémy, neúspechy a porážky nie sú súčasťou nás samých a naše strachy, zármutok z neúspechov, je silná zbraň nepriateľa. Preto, keď sa nepriateľ pokúša niečo nám nanútiť a podrobiť tomu spôsob nášho myslenia, musíme konať proti tomu. Keď sa sústredzujeme na to, čo bolo v minulosti, povstávajúci pritom pocit porážky, môže blokovať Božie hnutie v našom živote a našej službe. Ale keď budeme umierať sebe, rozhodneme sa riskovať pre Pána, spasenie duší ľudí, Božie Kráľostvo sa bude otvárať v nás a cez nás.
  • Striasť útoky z minulosti, nedovoliť mu kontrolovať náš život a vplývať na našu budúcnosť, roztrhať spojenie s minulými prehrami. / Mat. 10:14, 6:13, Luk. 9:5,10:11, Sk. 13:51/.
  • Nezjednocovať sa s pozíciou obety. Nemáme dôvod myslieť si, že Boh je bezmocný v nejakých našich problémoch, no zodpovednosť za východ zo svojich problémov nesieme sami.
  • Slúžiť jeden druhému /1.Petrov 4:10/ pretože práve v službe postupujeme, otvárajúc Božie víťazstvá v našom živote.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.