Jak znaleźć pokój dla dusz naszych?

Опубликовано в Publikacje

boat storm
Prawdziwy pokój pochodzi tylko od Boga. Boży pokój przychodzi, kiedy otwieramy się na Boże brzemię. A to, do jakiego stopnia otwieramy się na Boże brzemię, jaki mamy w nim udział, określa jaką część Bożego pokoju otrzymujemy.

Przyjmowanie Bożego brzemienia, powinno stać się głównym celem naszego życia.  Kiedy Bóg zajmuje w naszym życiu pierwsze miejsce, wówczas wszystko pozostałe znajduje się na swoim miejscu. Ale powinniśmy przychodzić do Boga nie tylko po to, żeby otrzymać pokój. Jest określony porządek, zgodnie z którym Bóg daje nam szalom- pokój:

  • trzeba przyjść do Niego
  • dobrowolnie wziąć Jego jarzmo na siebie
  • nosząc Jego brzemiona, nauczyć się od Niego łagodności i pokory (Mt.11:28-30).

Boży szalom wiąże się w uczuciem pełnego zadowolenia, które przychodzi tylko wtedy, kiedy przynosimy owoce w Królestwie Bożym. Wszystko inne daje nam jedynie tymczasowe nasycenie.

Przecież dla Boga najważniejsi są ludzie. Pan przyszedł, aby służyć wszystkim, On pragnie zbawienia każdego człowieka. Aby przynosić owoc, musimy zobaczyć ludzi, którym możemy usłużyć. Doceniajmy możliwość spotkań i relacji z ludźmi, odnośmy się do nich jak do Bożych podarunków.

Służba Bogu  jest duchową częścią naszego życia, która ma wpływ na wszystkie inne dziedziny. Brzemię Pana nie jest fizyczne, ale kiedy otworzymy się duchowo na to brzemię, to zobaczymy fizyczne rezultaty tego w naszym życiu : Bóg da nam ludzi, którym będziemy mogli usłużyć.

Ważne, abyśmy pozwolili Bogu zdobyć nasze serca, wypalić wszystko bezbożne, co jeszcze pozostaje w naszym życiu. Kiedy otwieramy nasze serca na Boga i przyjmujemy Jego brzemię, zaczynamy interesować się ludźmi ( nie tylko bliskimi, ale też nieznajomymi) i z radością służymy im, dla ich zbawienia.

Nie musimy obawiać się , że Boże brzemię zajmie „zbyt wiele miejsca” w naszym życiu. W przypowieści o talentach Bóg nam pokazuje, że pełnia radości i pokoju  jest w służbie Bogu (Mt 25: 14-21). Jeśli nie mamy  pełni radości ( a radość Boża jest nie tylko w niebie, ale też na ziemi),to znaczy,  że nie weszliśmy w pełnię Jego jarzma.

Chwała Boża schodzi na tych, którzy przyjmują Boże brzemię, i ta chwała uwalnia nas od wyroków wroga, uwalnia nas od nie-Bożych ciężarów i eliminuje je z naszego życia – ponieważ w Bożym Królestwie, nie zachowają się  żadne bezbożne rzeczy.

Przyjęcie Bożego jarzma kształtuje nasz charakter, nasz sposób życia, dotyka naszych serc. Stajemy się współczujący, możemy troszczyć się o człowieka, wstawiać się o niego. I kiedy to się dzieje, Bóg wkracza w sytuacje ludzi i zmienia te sytuacje.

Największym przywilejem Nowego Testamentu jest możliwość służenia innym, a koroną chwały dla nas – są ludzie, którym służymy.


 Nadieżda Ulianienko, starsza  KEMO

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.