Sid Roth: największy akt antysemityzmu, który znam

Опубликовано в Publikacje

sid roth
Największym aktem antysemityzmu, o którym jest mi wiadomo  – to kochać i szanować swoich braci Żydów, ale nie dzielić się z nimi Ewangelią.

Jestem Żydem, obywatelem Izraela, i podobnie jak Paweł, oddaję swoje życie dla dobra moich braci w ciele.

W ostatnich latach, z wdzięcznością obserwuję chrześcijańskie służby błogosławiące Izrael. Bóg wie, że Izrael potrzebuje przyjaciół i wsparcia, ale błogosławienie Żydów i Izraela, a jednocześnie skrywanie Dobrej Nowiny przed żydowskim narodem – to nie po chrześcijańsku.

Jestem „za” filmami reklamowymi, przyzywającymi do zbiórek środków finansowych, aby pomóc prześladowanym Żydom z całego świata powrócić do Izraela. Ale zbierać pieniądze od chrześcijan i nie pomagać nimi Żydom, którzy wierzą w Jeszua -  jest to rzecz nieprawidłowa!

Niepokoją mnie chrześcijanie, którzy bardziej interesują się żydowskimi korzeniami niż żydowskimi duszami.

Jestem zaniepokojony ortodoksyjnymi rabinami, których ranga jest wychwalana w chrześcijańskich telewizjach, a którzy nienawidzą Żydów, wierzących w Jeszua.

To jest czas łaski dla Syjonu. Duchowa zasłona spada z oczu narodu żydowskiego. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi:

„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela…. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” (Rz.10:1, 14)

A prorok Ezechiel pisze:

„Synu człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! …. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew”. (Ez.3:17-18)

Nastał czas, aby król się przyodział. Musi się jednak znaleźć ktoś, kto mu powie, że jest nagi.


                               Autor – Sid Roth, charismamag.com
            Źródło – www.ieshua.org                  

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.