Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.4)

Опубликовано в Publikacje

Rabin KEMO Borys Grisenko

Ciąg dalszy, początek tutaj!

Żydowskie Mesjańskie Wspólnoty lub jakakolwiek służba Żydom – to posługa, która przyjmuje prawdę Biblii, przewijającą się przez całe Słowo Boże – Bóg wybrał na zawsze Swój naród i nigdy z niego nie zrezygnuje.

Nawet jeśli wszyscy Żydzi z jakiegoś pokolenia porzuciliby Boga, Bóg nigdy nie zrezygnuje z Żydów. Oczywiście, oni zbiorą plon tego, co zasiewali. Ale nikt, nigdy nie rozerwie nienaruszalnego Przymierza Boga z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem !  I Nowe Przymierze nie zastąpiło tego przymierza. Nowy Testament po prostu otworzył jego głębię i pełnię.

Księga Powtórzonego Prawa  7:8:  „Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy go miłują i strzegą jego przykazań”.  Werset 12: „Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan, Bóg twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom. Będzie cię miłował, błogosławił i rozmnoży cię…”. Bóg mówi : „Wybrałem was, ponieważ bardzo was kocham!”. I dalej mówi: „Ale jeśli będziecie przestrzegać warunków tego przymierza, to będę was miłował!”.  Jak to? A to akurat znaczy, że tylko ci, którzy będą kochać Boga wzajemnie, tylko ci, którzy otworzą się na Jego miłość – a to jest niemożliwe bez tego, żeby ta miłość przelewała się przez nich na innych – tylko oni prawdziwie doświadczą siły, głębokości i chwały Bożej miłości.  Bóg nie może narzucać Swojej miłości! On kocha wszystkich, ale ci, którzy Go nie kochają, nie otwierają się na Niego,  mogą się nigdy nie dowiedzieć jak wielką miłością są ukochani.

Przez to, że na przestrzeni historii kościół stopniowo odrzucał fundament Bożej miłości do wszystkich ludzi, odrzucił jego początek – miłość do Izraela – sam kościół zaczął tracić tą miłość. A bez niej nie ma prawdziwej wiary, dlatego, że wiara działa przez miłość. Bez miłości i wiary nie ma siły Ducha Świętego i władzy Jeshua w Bożym narodzie. Dzięki Bożej łasce nie żyjemy w średniowieczu, ani w czasach stalinizmu, czy w czasie II wojny światowej. Żyjemy w czasach, kiedy przy wszystkich trudnościach, możemy odkrywać i przyjmować prawdę Bożą. Możemy odnawiać się na fundamencie Bożej miłości i pełnić posługę miłości, rozumiejąc, że  Boży porządek: przede wszystkich – Żydowi, a potem  - każdemu, nie tylko nie jest anulowany Nowym Testamentem, ale objawiony nim w całej pełni.

Niektórzy ludzie, słysząc, czytając podobne słowa, oglądają chrześcijańskie transmisje, czytają chrześcijańskie książki, rozmawiają z chrześcijanami, a potem myślą :Więc jeśli tak jest, to dlaczego zdecydowana większość  Nowotestamentowych  wierzących nawet o tym nie myśli?! Dlaczego dla zdecydowanej większości Nowotestamentowych wierzących, nawet dla tych, którzy dobrze odnoszą się do Izraela, - to jak coś  z innej planety?!”.

Przyjaciele! Czyim słowom wy uwierzycie?!         

Zachęcam was, abyście wierzyli Słowu Boga Żywego!                                                                                                  

 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.