Rabín Šimon Pozdyrka: POKÁNIE Z ANTISEMITIZMU A NACIZMU.

Опубликовано в

 MG 7204 1

Od roku 2008 začali služobníci nášho zboru cestovať po celej krajine a modliť sa za pokánie z hriechu antisemitizmu a Božie odpustenie pre tých, ktorí sa na ňom podieľali, ich potomkov. Začali sme pozorovať zaujímavé odpovede a zákonitosti hlavne v tom, že ľudia z rôznych zborov, cirkví, rôznych národností sa zjednocujú v modlitbe proti tomuto duchu, proti klamstvu nepriateľa a tým pevnostiam, ktoré boli na našom území skrz hriech antisemitizmu a nacizmu. Na takých miestach je zem poškvrnená preliatou ľudskou krvou - tak hovorí Písmo. Vidiac tieto udalosti, nemohli sme mlčať!

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Je tvoja obeť Bohu naozajstná? – ZIMNÝ RETRIT KEMO 2016

Опубликовано в

lamb

Chaverim!1) Duch Svätý koná na retríte KEMO (KHMZ)! Včera, počas štvrtého dňa oddelenia sa pre modlitbu, sa hostia retrítu zdieľali so svedectvami  premien, obnovy a uzdravenia, ktoré vykonal Ruach2) počas týchto dní.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Každý z nás je povolaný stať sa modlitebným strážcom Izraela!

Опубликовано в

123244 

Verím tomu, že keď sa na zemi bude šíriť modlitebné hnutie (a my sme na úplnom počiatku tohto hnutia), vtedy bude Boží dom domom modlitby, domom uctievania. Vtedy bude Cirkev v súlade s Bohom vo všetkom a dôjde k pochopeniu Božieho srdca ohľadne Izraela, ohľadne Jeho cieľov a plánov pre Izrael. V súčasnosti mnohé cirkvi stoja proti tomu.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

TANEC PRE BOHA: ODKIAĽ ? PREČO ? AKO TANCOVAŤ ? / 2. časť /

Опубликовано в

14111579

Pojem „tanec“ je v hebrejčine  tesne prepletený, vlastne je  synonymom,   pojmu „radosť". Tanec sa opisuje ako stelesnenie radosti a protipól zármutku:.... < čas smútenia a čas poskakovania...> Kazateľ 3:4b. <Prestala veselosť nášho srdca a naše veselé kolo sa obrátilo v zármutok> Plač Jeremiáša 5:15

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.