Rabín Šimon Pozdyrka: POKÁNIE Z ANTISEMITIZMU A NACIZMU.

Опубликовано в

 MG 7204 1

Od roku 2008 začali služobníci nášho zboru cestovať po celej krajine a modliť sa za pokánie z hriechu antisemitizmu a Božie odpustenie pre tých, ktorí sa na ňom podieľali, ich potomkov. Začali sme pozorovať zaujímavé odpovede a zákonitosti hlavne v tom, že ľudia z rôznych zborov, cirkví, rôznych národností sa zjednocujú v modlitbe proti tomuto duchu, proti klamstvu nepriateľa a tým pevnostiam, ktoré boli na našom území skrz hriech antisemitizmu a nacizmu. Na takých miestach je zem poškvrnená preliatou ľudskou krvou - tak hovorí Písmo. Vidiac tieto udalosti, nemohli sme mlčať!

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.