Kijowska mesjańska wspólnota żydowska (Kiev Jewish Messianic Congregation, КЕМО)

Опубликовано в Polska

 Kijowska mesjańska wspólnota żydowska (Kiev Jewish Messianic Congregation, КЕМО)

Kijowska mesjańska wspólnota żydowska (Kiev Jewish Messianic Congregation, КЕМО) zrodziła się po pierwszym festiwalu muzyki i sztuki żydowskiej, zorganizowanym przez misję „Słuchaj Izraelu!” (Jonathan Bernis) we współpracy z kościołem „Żywe Słowo”. Festiwal odbył się na Ukrainie w 1994 roku. Od samego początku rabinem (pastorem) Wspólnoty był Borys Saulovich Grisenko - Wiceprzewodniczący Międzykościelnej Rady Ukrainy, uznany doktor teologii CLST (Christian Life School of Theology).

Dziś (2018 rok) Kijowska mesjańska wspólnota żydowska liczy około 2000 osób – Żydów i nie Żydów, którzy przyjęli jako Pana - Jeshua ha'Mashiyaha (Jezusa Chrystusa).

Wspólnota KEMO jest ukierunkowana na przebudzenie narodu żydowskiego i obejmuje:

 • przebudzeniu kościoła, odnowienie i rozwój żydowskiej części w Ciele Mesjasza;
 • zbawienie, po pierwsze- narodu żydowskiego, uczestnictwo w przebudzeniu pośród innych narodów;
 • wyprowadzenie z niebiblijnych skrajności chrześcijaństwa i judaizmu;
 • uwolnienie od „humanizmu” i duchowości okultystycznej;
 • odnowienie pełni w Ciele Mesjasza zgodnie z Bożym planem: uwolnienie od antysemityzmu, obojętności w stosunku do narodu żydowskiego i niebiblijnych wpływów.

Społeczność prowadzi aktywną działalność modlitewną i międzykościelną. W ramach służby modlitewnej wierzący z KEMO organizują w Kijowie uroczystości i wyjazdy modlitewne w różne regiony Ukrainy oraz za granicę. Od 2006 roku odbyło się wiele wyjazdów na Południe i Zachód Ukrainy, na Krym, do Polski i na Północny Kaukaz. KEMO sprawuje także pieczę nad projektem Międzynarodowej modlitwy przeciwko antysemityzmowi i nazizmowi. Modlitwa, już trzeci rok z rzędu, łączy chrześcijan różnych wyznań i denominacji z wielu zakątków świata.

Wspólnota jest inicjatorem i głównym organizatorem Corocznej Międzykościelnej Modlitwy za Izrael.

W sierpniu 2010 roku Wspólnota zorganizowała „Marsz Życia” z inicjatywy Jobsta Bittnera - lidera kościoła TOS (TOS Ministries International) z Tubingen Niemcy. Marsz odbył się w Kijowie, a także w 14-tu miastach Ukrainy i był poświęcony 70-tej rocznicy tragedii Babiego Jaru, zjednoczył chrześcijan, pastorów kościołów, zapoczątkował zmianę nastawienia do narodu żydowskiego i objawienie Bożego spojrzenia na Izrael.

Od 8 lat, KEMO organizuje trzy razy w roku wyjazdy modlitewne z postem (retreat). Biorą w nich udział wierzący (w większości zaangażowani w służbę) Ukrainy, Rosji i wielu krajów Europy, Azji i Afryki.

Z radością dzielimy się doświadczeniem i pomagamy innym kościołom i wspólnotom w rozwinięciu służby dla zbawienia narodu żydowskiego. Począwszy od 2009 roku Wspólnota co roku organizuje pastorski retreat modlitewny dla rabinów, pastorów i ich pomocników, przywódców służb i misji. Tutaj, w przyjaznej atmosferze dzielą się doświadczeniem i omawiają nowe kierunki rozwoju służby. 

Wspólnota współpracuje z większością stowarzyszeń chrześcijańskich oraz związków kościelnych na Ukrainie i za granicą. W ostatnich latach, zaczęła rozwijać współpracę w dziedzinie edukacji Biblijnej.

W wyjątkowy sposób Kijowska wspólnota mesjańska świętuje Boże Biblijne święta. Wierzący społeczności mesjańskiej obchodzą wszystkie ważniejsze daty i wydarzenia, opisane w Starym i Nowym Testamencie, a także tradycyjne żydowskie święta takie jak: Rosz-Haszana, Purim, Pascha, Chanuka, Jom Ki Pur, Sukkot, Shawuot, Boże Narodzenie…

Święta są obchodzone zarówno w rodzinnym, wspólnotowym gronie, jak i w salach koncertowych, w parkach i na ulicznych estradach – aby radość Bożego triumfu zjednoczyła wszystkich wokół.

Głównym świętem obchodzonym co tydzień w społeczności jest Szabat. To radosne spotkanie z naszym Panem i ze sobą nawzajem, czas chwały i uwielbienia, opowiadania o Bożych cudach. Czas budowania się i zachęty poprzez głoszone Słowo, a także wiele uzdrowień i uwolnień, którymi Bóg szczodrze błogosławi na każdym szabacie Wspólnotę i przybyłych gości.

Od 2006 roku KEMO prowadzi wyjątkowe nabożeństwa – „Szabaty wolności”, organizowane specjalnie dla Żydów, którzy jeszcze nie znają swojego Pana.

Szczególną formą Nowotestamentowej żydowskiej społeczności i budowania relacji wewnątrz wspólnoty są grupy domowe. Członkowie grup domowych przyjaźnią się ze sobą nawzajem, pomagają w służbach i w życiu codziennym, wspierają się wzajemnie w modlitwie.

Społeczność aktywnie rozwija projekty socjalne: wierzący z KEMO odwiedzają domy dziecka i przytułki, służą starszym ludziom, ludziom w różnych szpitalach i profilaktycznych ośrodkach gruźlicy, odwiedzają małoletnich i dorosłych w więzieniach.

Pośród tych projektów są:

 • Służby dla dzieci i młodzieży, klub dziecięcy „Eladim” i ruch młodzieżowy „Miszpacha”. Osobne służby prowadzone są dla dzieci z rodzin patologicznych i dla sierot.
 • Ośrodki rehabilitacyjne: trzy męskie ośrodki rehabilitacyjne i jeden dla kobiet z dziećmi. W ośrodkach przez cały czas prowadzona jest rehabilitacja i socjalna adaptacja ponad 60-ciu osób.

Wielu z tych, którzy otrzymali tam wolność od uzależnień, przyjęli Pana i zostali pomocnikami we Wspólnocie.

Wspólnota prowadzi również projekty ukierunkowane na podstawową znajomość Boga, oraz poznawanie Go głębiej, wzrost w służbie dla Boga (z uwzględnieniem specyfiki służby Żydom):

 • „Kurs – ALEF” – projekt ewangelizacyjny dla tych, którzy jeszcze nie znają Boga, ale szukają odpowiedzi na ważne życiowe pytania. Odbywa się dwa razy w roku.
 • Kluby KEMO - spotkania tematyczne dla nowych osób, pomagające w integracji w Bożej rodzinie przez przebywanie w przyjacielskiej atmosferze z ludźmi o podobnych poglądach.
 • Kurs odnowienia i umocnienia stosunków rodzinnych „Kurs rodzinny”.
 • Szkoła wzrostu duchowego „Droga w górę " - otwarta Biblia Szkoła dla niewierzących i wierzących.
 • Szkoła nauki podstaw mesjańskiej wiary.
 • Szkoła przygotowania do mesjańskiej służby.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments

Комментарии  
+1 # Wiesiek 15.11.2018 18:54
Jestem zaciekawiony Waszą Wspólnotą...czy w Polsce są Wasilewski sympatycy? Pozdrawiam


©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.