Kościoły i wspólnoty Ukrainy połączą się w Międzykościelnej Modlitwie za Izrael

Опубликовано в Modlitwy

za

15 i 16 października w różnych miastach Ukrainy odbędzie się  coroczna Międzykościelna modlitwa za Izrael. Cel Modlitwy – zwrócenie się Izraela do Boga, pokój i pomyślność dla ziemi obiecanej. Modlitwa  odbywa się każdego roku w październiku w różnych kościołach na terenie całej Ukrainy, z inicjatywy przywódców ukraińskich kościołów, stowarzyszeń i zrzeszeń.

Organizatorzy Modlitwy dzielą się swoimi przemyśleniami:"Pan wzywa nas do przyjęcia odpowiedzialności i do modlitwy za Jerozolimę i Izrael. Musimy stanąć na straży, nie zamilknąć ani dniem ani nocą, modlić się, dopóki Bóg nie przywróci Izraela do Swojej Chwały, aż  Boża praca nie będzie zakończona. To jest bardzo ważnie dla Kościoła, ponieważ zbawienie Żydów – to jeden z warunków powrotu naszego Pana. «…Albowiem powiadam wam : Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie : Błogosławiony , który przychodzi w imię Pańskie » (Mt. 23:37-39)    - Nasza miłość do Izraela wynika nie z orientacji politycznej, ale z chrześcijańskich pojęć miłości i jedności. Pragnienie naszych serc i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela (List do Rzymian 10:1). Modląc się za Izrael modlimy się za samych siebie, ponieważ w Izraelu są nasze duchowe korzenie, a los Kościoła niezmiennie związany jest z przyszłością Izraela".

Oprócz Kijowa, Modlitwa za Izrael odbędzie się  w Dniepropietrowsku, Zaporożu, Sumach, Winnicy, Lwowie, Czerkasach, Berdyczowie, Romnach, Mińsku (Białoruś), Moskwie, Petersburgu (Rosja) i Orlando (USA).

Uczestnicy modlitewnych zebrań 15 i do 16 października będą modlić się:

  • za państwo Izrael i jego rząd
  • za Jerozolimę i inne miasta Izraela
  • za sąsiednie z Izraelem państwa
  • przeciwko antysemityzmowi w różnych sferach społeczeństwa
  • za zbawienie Żydów.

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy pragną połączyć się w modlitwie za Izrael i za przywrócenie jedności w Ciele Mesjasza, za Bożą pełnię i odbudowę żydowskiej części.

Adres modlitwy w Kijowie: ul. Generala Żmacienko 20, aula kościoła «Chrześcijańska nadzieja»

Przyłączmy się do Międzykościelnej Modlitwy za Izrael!

Dowiedzieć się więcej: http://molitvazaisrael.org/

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.