Ważność modlitwy za Izrael

Опубликовано в Modlitwy

Читать русскую версию


Rabin Borys Grisenko. Kiedy mówimy o modlitwie za Izrael, dla różnych ludzi oznacza to różne rzeczy. Jest dość sporo wierzących, którzy zobaczyli jasno ten aspekt Bożego Słowa.

Dlatego, że jest niewiele kierunków modlitwy, które przewijają się praktycznie przez całą Biblię tak, jak modlitwa za Izrael. I trudno było tego nie zauważyć. Chwała Bogu, żyjemy w takich czasach, gdy jasność Biblijnego podejścia do tej kwestii nie narazi nas na inkwizycję, ani nie wystawi na klątwę kościelną. Biblia jest dostępna dla wszystkich i każdy może ją zrozumieć. Wystarczy sprawdzić jak często Słowo Boże podnosi tą kwestię , przy czym nie tylko Stary Testament ale i Nowy.

Jednocześnie, niektórzy ludzie teoretycznie zrozumieli jak ważna jest modlitwa za Izrael, ale nie wiedzą jak to robić. Niektórzy starają się składać hołd temu Bożemu wezwaniu za pomocą jakiś formalnych zabiegów. Niektórzy przerzucają odpowiedzialność za to, na specjalnych wystawienników. Niektórzy ludzie z ulgą zgadzają się z faktem, że w ich denominacjach nie jest to przyjęte.

Bóg chce się przebić do naszych serc. On chce, żeby każdy chrześcijanin odczuwał w sercu taki ból , jaki On odczuwa. O takim bólu bardzo jasno mówił Apostoł Paweł. Wiemy, jak Jezus mówił o tym bólu z powodu Izraela, swojego narodu. Ale teraz chciałbym przypomnieć o tym, co jest powiedziane w 9-tym rozdziale Listu do Rzymian, od 1-go wersetu przez Apostoła Pawła, Rabina Saula.

„Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,

Bardzo mocne potwierdzenie! Z jakiegoś powodu dla Apostoła było bardzo ważne i dla Ducha Świętego było bardzo ważne podkreślić:

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię,

Mało tego,

poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,

Pięć dowodów w jednym wersecie. Cóż to takiego? Cóż jest tak bardzo ważne dla Boga, Dla Ducha Świętego, dla Apostoła?!

Że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice; Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen”.

Tutaj, w tych wersetach krótko, ale bardzo głęboko podany jest z Bożego punktu widzenia powód i konieczność modlitwy za zbawienie Bożego narodu. Nie będę się teraz zbyt w to zagłębiać. Chcę przytoczyć jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego z Pierwszej Księgi Samuela, z 12 rozdziału.

Pamiętacie, kiedy Izrael zażądał sobie króla, dostosowując się do okoliczności, a nie do Bożego Słowa, i Samuel był zmuszony namaścić im króla. Po pewnym czasie przyszła kolej Samuela, aby pokazać ludowi, jaki grzech popełnili. I kiedy ludzie rzeczywiście spostrzegli, jaki gniew wzbudzili u Boga stawiając nad sobą króla, Samuel im powiedział następujące słowa:

„Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię Swoje, gdyż raczył uczynić was Swoim ludem; Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu,

jak zgrzeszyć, - o jakim grzechu mówi Samuel,-

przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem. Uczyć was będę drogi dobrej i prawej…”

Oto jest przykład i wezwanie dla wszystkich Bożych sług. Nie powinni oni zostawiać modlitwy za Izrael, jeśli ona już była. I powinni wzbudzić ją, jeśli jej do tej pory nie było, pomimo grzechów i odstępstw Bożego narodu.

Życzę Wam powodzenia na tej błogosławionej niwie! Niech Bóg Izraela obficie Was błogosławi! Szalom.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.