W Kiszyniowie omawiano pochodzenie i odnowienie ruchu mesjanistycznego

Опубликовано в Aktualności

kishinev 130 056

Prawie 130 lat temu, 24 grudnia 1884 roku w Kiszyniowie zarejestrowano „Zgromadzenie Izraelitów Nowego Testamentu”. Właśnie ten historyczny fakt wykorzystano jako hasło konferencji, która odbyła się w dniach 14-16 listopada w stolicy Mołdawii.

 Organizatorem spotkania była kiszyniowska żydowska mesjańska wspólnota „B'nai B'rith Chadasha” przy współpracy mesjańskiej wspólnoty Odessy „Or Mashiah”, KEMO, kościoła „Nowe Przymierze”, Nikołajew i chrześcijańskiego charytatywnego stowarzyszenia ochrony młodzieży „AO Vlastar” Kiszyniów.

Wiodącym  motywem całej konferencji było zaznajomienie się z unikalną postacią – Józefem  Rabinowiczem, założycielem pierwszej w Imperium Rosyjskim, mesjańskiej społeczności żydowskiej.

Gościem specjalnym konferencji był", dr Kai Kjaer-Hansen z Danii autor książki „Józef Rabinowicz i ruch mesjanistyczny”.  Śledząc życie i służbę Józefa Rabinowicza , doktor Kai-Hansen koncentruje się na postrzeganiu przez Józefa Rabinowicza  osoby Jeshua nie tylko jako Mesjasza Izraela, ale również jako „brata narodu żydowskiego”, jako „Jeshua ahinu” –  „brata naszego, Jeshua”. Doktor Kai cytował Józefa Rabinowicza: „Albo Jeshua jest Mesjaszem dla wszystkich, Żydów i nie Żydów, albo nie jest Mesjaszem dla nikogo”

Pośród mówców  byli goście z Wielkiej Brytanii i Francji. Fiona Sorbala, przedstawicielka służby  Chosen People Ministries, wystąpiła z wykładem  na temat historii  i początków misji,  opowiedziała o wierzącym w Jeshua Żydzie Samuelu Józefie Freyu, który założył w Londynie Towarzystwo Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów (Londyńska Społeczność promowania chrześcijaństwa wśród Żydów). Samuel Fray poznał w 1885 roku w Berlinie Józefa Rabinowicza i był zainspirowany świadectwem rebe. W rezultacie okazał poważne wsparcie mesjańskiej synagodze w Kiszyniowie.

Jean – Paul Remp, koordynator ( Lozańskiej Konsultacji Żydowskiej Ewangelizacji LCJE) we Francji, mówił o współczesnych realiach żydowskiego życia w swoim kraju. Francja jest trzecim na świecie krajem, pod względem liczby zamieszkujących tam Żydów, i  stoi dziś w obliczu antysemityzmu i nazizmu mających źródło głównie w Islamie.  Jean-Paul dzielił się na temat faktów i statystyk ataków antysemickich we Francji, i podkreślił  „konieczność dla wszystkich chrześcijan, zwrócenia bacznej uwagi na Izrael i Naród Żydowski, aby nie pozostawali obojętni na jego problemy i zaprzestali postawy  „neutralności " lub obojętność wobec narodu wybranego przez Boga”.

Rabin kiszyniowskiej wspólnoty Szymon Pozdryka w czasie całej konferencji  przedstawiał uczestnikom przeprowadzone  badania historyczne: „Od pierwszego kościoła do Braci Morawskich”, „Od Józefa Rabinowicza do Lwa Averbucha” oraz „Lew Averbuch”.  Podczas pracy w archiwach lokalnych, Szymon i jego współpracownicy zdołali znaleźć wiele informacji potwierdzających istnienie żydowskich mesjańskich wspólnot na terytorium  Besarabii w końcu XVIII w i  na początku XIX w.

Drobiazgowe zapiski agentów służb carskich, uczestniczących w nabożeństwach we wspólnotach i kościołach tamtego czasu, informują o liczbie wierzących, o gościach i kaznodziejach, a także o tematach omawianych na zebraniach wierzących w Jeshua Żydów tamtych lat. Na końcu raportów znalezionych w archiwach, widnieją wnioski i podsumowania:„Przeciwko władzom się nie wypowiadał", „Tematów państwowych nie wspominali"  itp.

Na konferencji wystąpił biskup Stowarzyszenia Niezależnych Kościołów, pastor kościoła "Nowy Testament" – Oleg Szczerbakow  ze słowem o ważności  współpracy pomiędzy  Kościołem i Izraelem.  Przeanalizował historyczne początki separacji żydowskiej i nie-żydowskiej składowej w Ciele Mesjasza.  Mówca zaprezentował uczestnikom konferencji fragmenty z „Historii kościelnej” Euzebiusza z Cezarei, wspomniał o cesarzu rzymskim Konstantynie, który ogłosił się „biskupem spraw zewnętrznych kościoła” , i o Marcinie Lutrze, cytując jego słynne antysemickie przemowy -  „zalecenia” pod adresem żydowskiej wspólnoty, w rezultacie wdrożone w życie przez Adolfa Hitlera. Po słowach Olega Szczerbakowa rabini i pastorzy kościołów i wspólnot w jedności modlili się za Izrael i swoich żydowskich braci w Jeshua.

Ze słowem o szczególnej roli Izraela wystąpił starszy rabin Kijowskiej Żydowskiej Mesjańskiej Wspólnoty – Borys Grisenko. Mówił o tym, jakie dobro przynosi kościołowi i wierzącym służba Żydom; o niezmienności Bożego porządku, pierwszeństwie głoszenia Ewangelii ( cytując apostoła Pawła z jego listu do Rzymian); a także o tym, jak w IV wieku Kościół stał się instytucją państwową i jak w rezultacie odejścia Kościoła od biblijnych żydowskich korzeni, nastąpiła stopniowa zamiana tego co Boże – na to co ludzkie: „Kościół pozbawił się szczególnej radości, ponieważ przez wiele wieków starał się radować  sam, bez Bożego, żydowskiego narodu. … Wszechmogący mówił poprzez proroka Jeremiasza, o Swojej niezmiennej miłości do Izraela „ miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” (Jer.31.3). Właśnie dlatego „czas odnowy” , nazwany w tłumaczeniu z Dz.3:21 - „czasem odnowienia wszechrzeczy” , rozpoczęty w końcu XVIII wieku, dzisiaj jest potwierdzony rosnącą liczbą Żydów, rozpoznających dla siebie, obiecanego przez Boga – Mesjasza Jeshue.  Jednocześnie, dziś coraz więcej chrześcijan odkrywa pełnię Bożego Słowa, pełnię biblijnych korzeni swojej wiary, a wszystko to, prowadzi do coraz większej jedności  żydowskiej i nieżydowskiej składowej w Ciele Mesjasza,  do coraz większego wylania Bożego Ducha na swoich wiernych i ludzkość”.

Ważną częścią czterech sesji konferencji było mesjańskie uwielbienie tańcem, pieśniami, scenkami teatralnymi i modlitwami jedności. Konferencja zakończyła się koncertem poświęconym „okrągłej rocznicy” ruchu mesjańskiego.

ieshua.org

 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.