Chrześcijańskie Centrum „Rebeka” organizowało chanukową „Kolację po żydowsku”

Опубликовано в Aktualności

“Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.” (Ewangelia Jana1:9)

13 grudnia w Hrubieszowie (Polska) odbyła się „Kolacja po żydowsku” – spotkanie chanukowe, które zorganizowali członkowie Kościoła Bożego w Chrystusie, Centrum Chrześcijańskie „Rebeka”.

Udział w nim wzięli zaproszeni przez nas goście – Anton Antonowicz ze swoją żoną oraz mieszkańcy naszego miasta.

Dlaczego „Kolacja po żydowsku” w Hrubieszowie?

Hrubieszów to najdalej na wschód wysunięte miasto Polski. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z XIII wieku, a pierwsi Żydzi pojawili się tu już w wieku XV. Pod koniec XIX wieku stanowili prawie 60% mieszkańców. Było to typowe sztetl – Żydzi żyli wśród nas, Polaków. Przed wybuchem II wojny światowej na ziemi hrubieszowskiej mieszkało około 20 tysięcy mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Na początku wojny tylko część ludności żydowskiej zbiegła. Pozostali trafili do gett, obozów pracy, obozów zagłady lub zostali rozstrzelani na miejscu.

„Kolacja po żydowsku.”

W wieczornym sobotnim spotkaniu udział wzięło 140 osób, z czego ponad połowa to osoby, które przyjęły zaproszenie otwarte – zamieszczone przez nas w prasie, internecie oraz ludzie zaproszeni przez członków kościoła. Spośród naszych gości dwadzieścia pięć osób zechciało utrzymywać z nami kontakt aby ich informować o kolejnych przedsięwzięciach w tej tematyce.

Podczas „Kolacji…” rabin Anton Antonowicz ze swoją żoną przybliżali nam tradycje szabatowe, wyjaśniali ważność i aktualność szabatu dla każdego z nas. Uczyli nas na temat rodziny, roli żony i roli męża pokazując w tym mądrość biblijną, która okazuje się potrzebną szczególnie w obecnych niełatwych  czasach.

Pragnienie serc i pomocy zespołu „Szalom Chełm” sprawiły, że uwielbialiśmy Boga tańcząc razem w korowodach. Niezwykłym było to, że nieznający się ludzie, którzy pierwszy raz zetknęli się z kulturą żydowską, tańczyli na chwałę Boga Izraela.

Nasi goście zwrócili szczególną uwagę na panująca na spotkaniu rodzinną atmosferę miłości i życzliwości.

Organizowana w mieście „Kolacja po żydowsku” nie była jedynie czasem wspólnego posiłku. Przedsięwzięcie przyniosło szczególną zmianę w sferze duchowej. Organizowane w ostatnim czasie w Hrubieszowie modlitwy przeciwko duchowi antysemityzmu i nazizmu, „Pascha”, w której udział wzięło ponad 100 osób oraz ostatnie przedsięwzięcie, niszczą ducha antysemityzmu w mieście, rozrywają zasłonę milczenia i zapomnienia wśród mieszkańców.

Po „Kolacji po żydowsku” zauważyliśmy potężną zmianę w sferze duchowej – także wśród nas samych i w naszych rodzinach. Rozpoczął się proces zmian wśród osób, które wcześniej unikały bądź nawet przejawiały wyrażną niechęć do tematów związanych z Żydami. Nasi bliscy, którzy jeszcze pamiętają wojnę i byli świadkami prześladowań i trudu Żydów, zaczęli chętniej niż dawniej opowiadać o Żydach, których znali i o historii, którą widzieli na własne oczy. Zaczęli się interesować i zadawać pytania dotyczące zwyczajów i kultury żydowskiej, sami rozpoczynają rozmowy i chętnie dyskutują i potwierdzają znaczeniu narodu wybranego – rozmowy przebiegają w atmosferze przyjaźni i zrozumieniu tej duchowej prawdy.

Ziarno wiary zostało zasiane, modlimy się i oczekujemy plonów.

Skąd wziął się pomysł?

Jesteśmy pełni wdzięczności Bogu, że to On dał ten pomysł i jego realizację, za to, że rozpoczął przez nas swoje dzieło i doprowadzi je do końca. Inspirację zaczerpnęliśmy z emisji jednego z „Szabatów” KEMO, podczas którego opowiadano o działalności klubów, a także padły tam właśnie konkretnie te słowa: „kolacja po żydowsku”. Bóg mówi do ludzi w różny sposób!

Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, co robi Kijowska Wspólnota Żydów Mesjańskich w Kijowie, której doświadczenie stanowi dla nas inspirację i przykład do działania.

Centrum Chrześcijańskie „Rebeka” w Hrubieszowie

 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.